Menu

En bit kunskap från Internetstiftelsen

Bild: Kristina Alexanderson/CC-BY-NC-SA

Så gott som alla svenskar använder internet och digitala tjänster idag. Både unga och äldre, de som gillar teknik och de som inte alls gör det. Alla behöver kunna hantera digitala tjänster, förstå hur de fungerar och hur de påverkar samhället.

Internetstiftelsen har som ett av sina mål att bidra till kunniga och medvetna internetanvändare. Alla som köper ett domännamn som slutar på .se eller .nu är med och bidrar till det.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Läs mer om vår verksamhet här.

Artiklarna och filmerna på den här sajten är framtagna av oss på Internetstiftelsen tillsammans med produktionsbyrån KIT Creative Studio. Syftet är att dela med oss av den kunskap vi har om internet, och sprida den på sociala medier, en bit i taget.

Vi har utgått från EU:s ramverk för digital kompetens, som beskriver den kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Där ingår bland annat digital källkritik, informationsflöden och sökmotorer, desinformation, yttrandefrihet på nätet och kunskap om grundläggande IT-säkerhet.

Vi hoppas att du tycker materialet är intressant, och att du tillsammans med oss vill bidra till att göra internet till en bra och säker plats för alla!

Dela gärna, särskilt med dem i din närhet som tycker att internet och digitala tjänster är lite svårt.

Alla artiklar och filmer är fria att använda i till exempel skolor, utbildningar och föreningsliv.

Innehållet är licensierat under Creative Commons. Licensen är CC BY-NC-SA om inget annat anges och innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge det görs utan kommersiellt syfte och att du berättar att det kommer från Internetstiftelsen. 

Vid bearbetning av filmer eller artiklar ska Internetstiftelsens logotyper, och för filmerna även vinjettmelodi, avlägsnas då de skyddas enligt lag och inte omfattas av CC-licensen.

Hör gärna av dig med frågor, synpunkter och idéer på [email protected]!