• Deepfakes

  Deepfakes är förfalskningar gjorda av datorprogram, oftast av videos och ljud. Tekniken gör det till exempel möjligt att ta ett ansikte i en video och byta ut det mot ett annat. 

 • Näthat

  Näthat är ett samlingsbegrepp för olika sorters kränkningar som människor utsätter varandra för via internet. En del näthat är brottsligt, annat inte.

 • Faktaresistens

  Faktaresistens är ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en viss fråga.

 • Trollfabrik

  En trollfabrik är en grupp nättroll och bloggare som organiserats med det specifika syftet att påverka samhällsdebatten genom att sprida propaganda och vilseledande påståenden på nätet.

 • Sociala medier

  Sociala medier är ett samlingsnamn på webbplatser och appar där innehåll skapas av användarna och där användarna på olika sätt kan interagera med varandra.

 • Starka lösenord

  Det behöver inte vara krångligt att göra sitt digitala liv säkrare. Genom några enkla åtgärder går det att minimera risken för att någon ska komma över dina lösenord och därmed tillgång till dina digitala tjänster. Ett starkt lösenord ska innehålla minst 12 tecken En grundrekommendation är att lösenord ska innehålla minst 12 tecken, men de […]

 • Spoofing

  Spoofing är en vanlig form av bedrägeri på internet där avsändaren utger sig för att vara någon annan än den verkligen är

 • GDPR

  GDPR är en datskyddsförordning som gäller i hela EU. Syftet med GDPR är att ge privatpersoner ett ökat skydd samt ökad kontroll över sina personuppgifter.

 • Spam

  Spam är oönskade e-postmeddelanden som kan innehålla allt från reklam, bedrägeriförsök, nätfiske och datorvirus.