.FILE 2G 3G 4G 5G

Artificiell intelligens

Ämnen

Artificiell intelligens förkortas vanligen AI och är ett samlingsnamn för en rad olika teknologier som försöker få datorprogram att fungera mer likt en människa.

Även kallat maskinintelligens, AI

Att få datorprogram att fungera mer likt en människa handlar till exempel om att kunna resonera och planera, förstå vanligt språk, kunna lära sig på egen hand av ny data, känna igen mönster och lägga ihop flera olika intryck för att komma fram till en slutsats.

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens, AI, är en mjukvara, alltså datorprogram, som finns på webbplatser, i mobiltelefoner, appar och andra datorsystem. Det finns ingen strikt definition av exakt vad artificiell intelligens är för något, utan det är ett samlingsnamn för många teknologier som på olika sätt försöker få datorer att fungera mer likt människor. Det handlar till exempel om att datorn ska kunna resonera och planera, kunna lära sig av data och olika intryck, tolka och förstå omvärlden bättre och mycket annat. Sammanfattningsvis handlar det om att göra datorer lite mänskligare.

Många datorsystem använder AI i olika grad, till exempel används det i moderna mobiltelefoner. Smarta mobiltelefoner kan skanna av ditt ansikte med kameran och med hjälp av AI känner den igen vem som håller i den. Ett annat exempel är att AI används för att lista ut vad det är du vill fotografera och anpassa inställningarna så att bilden blir så bra som möjligt. När du söker bland alla dina gamla bilder i mobilen så används AI för att lista ut vad varje bild föreställer. AI-teknik används även för att lista ut om e-posten som mottagits är skräppost eller inte. 

AI finns på alla möjliga ställen och används inom allt från sjukvården till reklam. Allt fler myndigheter, företag och organisationer har börjat titta på hur AI kan användas för att effektivisera arbetet. AI har fått mycket uppmärksamhet i media tack vare flera nya och användbara verktyg som alla kan använda. Bland de mest kända verktygen finns ChatGPT. Enligt undersökningen Svenskarna och internet har var fjärde svensk använt ChatGPT.

En viktig förutsättning för AI är maskininlärning. Maskininlärning är en metod där datorer lär sig hantera olika typer av uppgifter utan att de först programmerats för den specifika uppgiften. Datorerna är inte intelligenta i sig – de lär sig tack vare algoritmer som snabbt hittar komplexa mönster i stora mängder data.

Francisca Hoyer, AI Sweden, förklarar ChatGPT.

Vad är snäv AI, generell AI och generativ AI?

Snäv, eller specificerad, AI är AI-verktyg som är skapade och upptränade för att göra en eller ett fåtal saker väldigt bra. Ett exempel på detta är ChatGPT som är helt begränsad av den data som har använts vid maskininlärningen. ChatGPT är bra på att skapa texter som ser ut som att de vore skrivna av en människa, men kan inte till exempel spela schack eller skapa bilder. Alla AI-verktyg som finns idag är i olika grad snäv AI.

Generell AI (eller artificiell generell intelligens – AGI) existerar inte idag, men forskningen utesluter inte att en sådan kan skapas. En generell AI skulle kunna lära sig helt nya saker med hjälp av en rad olika sinnesintryck, precis som en människa. En AGI skulle kunna utföra precis vilken intellektuell uppgift som helst, och brukar också förknippas med egenskaper som förnuft och självmedvetande. En sak som skiljer människor från även de bästa AI-verktygen som finns idag är att vi är självmedvetna – vi känner till vår egen existens.

Verktyg som används för att skapa något nytt brukar kallas generativ AI. Det är alltså AI-verktyg som kan skapa text, ljud och bild utifrån den data verktyget har lärt upp sig på. Det finns appar och webbplatser som, förutom att skriva och rita, även kan skapa musik, klippa ihop en video, förbättra en poddinspelning, fylla en blogg med innehåll, göra en Powerpoint-presentation och mycket annat. Kända AI-tjänster som ChatGPT och bildverktyget Midjourney är alltså exempel på generativ AI.

Möjligheter, risker och begränsningar för AI

AI-verktyg anses vara mycket kraftfulla verktyg och de blir i snabb takt bättre. Många ser därför stora möjligheter med AI och tänker att verktygen kan spara både tid och pengar. Olika typer av AI-system kan vara till stor hjälp genom att avlasta människor från tidskrävande och svåra arbetsuppgifter. 

I diskussioner kring AI har vissa varnat för att AI kan komma att ersätta arbetskraft och därför orsaka arbetslöshet. De flesta forskare tror att den risken är överdriven. Teknikskiftet som AI innebär kommer däremot förändra framtidens arbetsmarknad. Andra har rest varningsflaggor för vad som händer om AI-verktyg får allt mer makt över människors liv genom att till exempel fatta myndighetsbeslut. I dagsläget används dock AI-verktyg främst som en assistent eller hjälpreda åt en människa. Verktygen kan användas för att ta fram underlag och sortera information vilket underlättar för människor som ska fatta själva besluten.

En viktig begränsning hos dagens AI-verktyg är att de inte är smartare än den data de matats med. En AI kan inte tänka och reflektera och eftersom den data som AI tränas på sällan eller aldrig är komplett kommer också den data som kommer ut alltid att vara i någon mån partisk eller vinklad. En AI som på helt egen hand kan samla in ny data, resonera kring den och lära sig av den för att utvecklas är än så länge bara fiktion.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-