Hållbarhet

Digitaliseringen är en förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera. Men hur påverkar den och din egen internetanvändning miljö och klimat? Lär dig mer om hållbarhet och digitalisering.

Kvinna sitter ute i naturen med en laptop i knät.

Så påverkar din internetanvändning miljö och klimat

Internets klimatpåverkan har blivit en alltmer aktuell fråga. Digitaliseringen kan hjälpa oss till ett mer hållbart samhälle, men hur påverkar internetanvändningen miljön? Och hur kan du minska ditt avtryck?

Solpaneler mot en himmel, i förgrunden syns gula buskar.

Så tror svenskarna att digitaliseringen påverkar klimatet – och så svarar experterna

En tredjedel av svenskarna tror att digitalisering har en positiv påverkan på miljö och klimat, men många saknar information för att kunna ta ställning. Frågan är komplex – vad säger experterna om digitaliseringens miljöpåverkan?

Allt på Internetkunskap

AI

Grundkurs i artificiell intelligens

Säkerhet på nätet

Så agerar du säkert på nätet

Källkritik

Tänk efter innan du delar

Föräldraskap

Lär dig mer om ditt barns digitala liv

Näthat och yttrandefrihet

Håll tonen i diskussionen

Hållbarhet

Så påverkar digitaliseringen miljön

Integritet

Få kontroll över ditt digitala liv

Så funkar internet

Få koll på tekniken och styrningen