.FILE 2G 3G 4G 5G

Faktaresistens

Ämnen

Faktaresistens är ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en viss fråga.

Även kallat: kunskapsresistens

Vad är faktaresistens?

En person som är faktarestistent är alltså ovillig att acceptera en sanning trots att den kan bevisas. Personens bild av sanningen byggs istället på exempelvis konspirationsteorier eller på information som kommer ifrån människor med liknande intressen. Faktaresistens innebär att vetenskapliga belägg avfärdas och åsikter baseras på grupptillhörighet och känslor. 

Faktaresistens på internet

Faktaresistens är vanligt på internet – det visar bland annat en forskningsstudie som genomfördes bland amerikanska facebookanvändare under en femårsperiod. Det visade sig att endast en liten del av de personer som hade bestämt sig för att tro på felaktiga uppgifter ändrade uppfattning då de konfronteras med korrekta fakta. Känslan av vad som är rätt står ofta i vägen för fakta och gör att lögner sprids.  

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och har skrivit boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender. I boken hänvisar Åsa till forskning från Harvard som visar samma sak gällande faktaresistens, nämligen att deltagare i en undersökning fortsatt att tro på ett påstående trots att de blivit informerade om att påståendet inte stämmer. 

Övertro på sig själv

Vi människor har en tendens att ha lite för bra självförtroende, det finns en skillnad i vad man tror om sig själv respektive andra när det gäller just att ta del av fakta. Det visar en undersökning som genomfördes i Sverige 2019. Då sa 16 procent av befolkningen att de undviker information som talar emot deras åsikter, medan hela 63 procent av svenska befolkningen trodde att andra undviker sådan information. 

Lär dig mer om faktaresistens


Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-