.FILE 2G 3G 4G 5G

IPv6

Ämnen

IPv6 är ett protokoll för kommunikation på internet. Det används för att skapa unika nätverksadresser och möjliggör för ett obegränsat antal uppkopplade prylar. Internetprotokollet ersätter det tidigare protokollet IPv4. 

Vad är IPv6? 

I grund och botten är internet ett jättelikt nätverk som kopplar samman en enorm mängd datorer så att de kan kommunicera med varandra. För att denna kommunikation ska fungera måste datorerna använda samma uppsättning regler när de skickar och tar emot information. De här regelverken kallas protokoll och det mest grundläggande kallas internetprotokollet och förkortas IP.

Allt som är uppkopplat på internet har en så kallad IP-adress. Det är en unik nummerserie som identifierar datorn i nätverket, ungefär på samma sätt som alla telefoner har ett eget nummer i telenätet.

Vad är Internet protocol version 6 bra för?

De flesta IP-adresser bygger fortfarande på protokollet IPv4 , Internet Protocol version 4, och uttrycks som decimala tal grupperade i fyra grupper åtskilda av punkter.

En IPV4-adress kan se ut så här: 

192.168.0.1 

Antalet möjliga adresser är begränsat till drygt 4 miljarder. Under 2000-talet, i takt med att antalet uppkopplade prylar blev fler, blev det uppenbart att det inte skulle räcka. För att råda bot på adressbristen skapades därför det nya protokollet IPv6. 

Hur många IPv6 adresser finns det?

Internet Protocol version 6 använder adresser som består av 128 bitar vilket gör det möjligt att skapa närmare 340,3 sextiljoner adresser – en sextiljon är en etta följd av 36 nollor – motsvarande 57 miljarder adresser för varje gram av jordens massa. Mer än tillräckligt för alla tänkbara behov och nödvändigt när allt fler prylar ansluts till internet.  

En IPV6-adress kan se ut så här: 

2002:cdba:0000:0000:0000:0000:3247:9682 

IPv4 och IPv6 är inte kompatibla med varandra, och under en övergångsperiod används därför båda protokollen parallellt. 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-