.FILE 2G 3G 4G 5G

Nätmobbning

Ämnen

Nätmobbning är när en person utsätts för mobbning eller kränkningar på internet. Nätmobbning är vanligt förekommande på sociala medier och i onlinespel, men sker på de flesta digitala platser som människor samlas på.

Även kallat: näthat

Vad är nätmobbning?

Mobbning på nätet kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är elaka och kränkande kommentarer.

När det gäller flickor sker det oftast på sociala medier som TikTok och Snapchat. Ofta handlar mobbningen om deras utseende och kroppar. För pojkar är det vanligare att utsättas i onlinespel. Oftast handlar nätmobbningen då om elaka kommentar i stil med att någon är dålig och värdelös.

Nätmobbning kan ibland gå längre än elaka kommentarer och innehålla hot om skada, eller sexuella trakasserier.

Precis som vanlig mobbning kan nätmobbning också handla om att frysa ut någon. När det kommer till nätmobbning bland barn är det till exempel vanligt att alla i klassen har en Snapchatgrupp där alla får vara med utom en eller ett fåtal.

Forskarvärlden oense om definitionen

Inom forskningen definieras mobbning utifrån tre kriterier, där alla ska vara uppfyllda för att något ska klassas som mobbning:

  1. En intentionen att skada.
  2. Att kränkningen upprepas flera gånger.
  3. En maktobalans mellan offer och förövare.

Forskarvärlden är dock oenig om ifall det är samma kriterier som ska gälla för nätmobbning. Det gäller framför allt det andra kriteriet, som handlar om att kränkningen ska upprepas. En elak kommentar eller en taskig bild på nätet kan postas en gång men sedan få flera gilla-markeringar och/eller spridas vidare. Det gör att en kränkning som i egentlig mening utförts en gång, kan upplevas som att den utförs om och om igen.

Skillnaden mellan mobbning och nätmobbning

Mobbning och nätmobbning har många likheter. För den som blir utsatt är konsekvenserna desamma – dåligt mående, rädsla, oro. Mobbning oavsett form riskerar att leda till psykisk ohälsa hos den som drabbas.

Men det finns också saker som skiljer de två varianterna åt. Internet gör att mobbningen kan få en spridning som inte skulle vara möjlig om kränkningarna skedde i det fysiska rummet.

En annan skillnad är att den som blir utsatt för nätmobbning inte alltid vet vem/vilka de som mobbar är, och inte heller hur många som sett en elak kommentar eller bild.

Är nätmobbning straffbart?

Det finns inga särskilda lagar som riktar sig specifikt mot nätmobbning, samma lagar gäller online som offline.

Nätmobbning kan vara straffbart om det tar formen av hot, ärekränkning eller förtal, men till största delen är det ofta lagligt. I den här artikeln kan du läsa mer om var gränserna går.

Sedan 2018 finns lagen om olaga integritetsintrång. Den gör det straffbart att sprida kränkande och känsliga bilder eller annat material, med syftet att skada den som utsätts.

Hur vanligt är nätmobbning?

Det går inte att slå fast någon exakt siffra på hur vanligt det är. Olika undersökningar får väldigt olika resultat. Detta beror på att frågorna formuleras olika, visar forskning av Sofia Berne vid Göteborgs universitet.

I en rapport från organisationen Friends 2021 uppgav ungefär tre av tio i årskurs 6–9 att de utsatts för någon form av kränkning på nätet under det senaste året. Det vanligaste var att man fått taskiga sms/meddelanden (20%), att någon skrivit något taskigt på nätet (12%). Var tionde elev (9%) svarade att man utsatts för att någon annan laddat upp eller skickat vidare en bild utan att man godkänt det (observera att frågorna inte har med ordet nätmobbning).

I Internetstiftelsens undersökning Barnen och internet från 2019 uppgav nära tre av tio barn i åldrarna 11-19 att de utsatts för näthat eller negativa kommentarer (observera att frågan inte har med ordet nätmobbning). Undersökningen visade också att det blev vanligare förekommande ju äldre barnen blev – något som sannolikt beror på att de använder internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet när de blir äldre.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-