.FILE 2G 3G 4G 5G

Porrfilter

Ämnen

Ett porrfilter är ett program som installeras i en dator, mobiltelefon eller surfplatta och som sedan på olika sätt granskar vad det är som skickas och tas emot med målet att pornografiskt och sexuellt material ska blockeras för användaren.

Även kallat innehållsfilter, webbfilter, internetfilter, spärrfunktion, barnspärr, föräldrafilter och program för föräldrakontroll.

Vad är porrfilter?

Ett innehållsfilter är ett datorprogram som filtrerar webbsidor så att de sidor som använder sig av särskilda nyckelord eller bilder blockeras för användaren. Ibland kallas dessa tjänster för porrfilter när de används av till exempel skolor och föräldrar i ett försök att hindra barn från att ta del av pornografiskt och sexuellt material på internet. Andra typer av innehållsfilter kan till exempel filtrera bort innehåll med våld, droger eller hatpropaganda. I totalitära stater används ibland innehållsfiltrering som censur mot åsikter och information som anses kunna hota regimen.

En skola kan installera porrfilter på sitt lokala nätverk eller skolans egna datorer och surfplattor. Däremot kan man inte hindra elever från att nå innehållet med hjälp av sina privata mobiltelefoner, eftersom de är uppkopplade via mobilnätet och inte skolans nätverk.

Debatten om att införa innehållsfilter för barn har gått i vågor med röster som höjts såväl för som emot porrfilter. 2018 röstade en majoritet i riksdagen ned ett förslag om att införa obligatoriskt porrfilter på landets skoldatorer. I utbildningsutskottets betänkande lyftes istället vikten av att satsa på elevers digitala kompetens och att arbeta med normer och värderingar i skolan. Flera kommuner har tagit egna beslut om att införa porrfilter på kommunens skoldatorer. År 2017 uppgav Skolverket att ungefär hälften av landets skolor använde porrfilter och enligt en undersökning genomförd av föreningen Porrfri barndom hade siffran ökat till 70 procent år 2020.

Undersökningar från Statens medieråd visar att användningen av innehållsfilter på individnivå är mycket begränsad i Sverige. Den vanligaste metoden som föräldrar använder för att skydda sina barn på nätet är istället att prata med dem.

Förespråkarna vill skydda barn och unga

Argumenten som förespråkarna lyfter handlar främst om att skydda barn och unga från att tidigt exponeras för porr på internet. Porr kan vara mycket grovt vilket anses riskera att ge en skev bild av sex och att normalisera sexuellt våld mot kvinnor. Många unga har uppgett att de först kommit i kontakt med porr genom skolan och förespråkarna för filter menar att även om porrfilter inte löser hela problematiken så visar det ett avståndstagande och den ofrivilliga exponeringen minskar.

Förespråkare har argumenterat för att tele- eller internetoperatörer borde erbjuda porrfilter till sina barnabonnemang utan extra kostnad.

Kritikerna menar att porrfilter fungerar dåligt

De som är kritiska mot porrfilter anser att filtren är lätta att ta sig runt och att de unga personer som vill ta del av porr kommer åt det ändå. Även om filter satts upp för vissa sökord, webbsidor och en viss typ av bilder har barn ändå möjlighet att komma åt pornografiskt innehåll som inte fångats upp av filtret.

Ett annat problem är att filtren ibland filtrerar bort för mycket information. Det kan till exempel handla om sidor med sexualupplysning och information för hbtq-personer. Därmed riskeras det att webbsidor som ska bidra till att ge unga en sund bild av sex och relationer filtreras bort. 

Det har även diskuterats om huruvida porrfilter ger en falsk trygghet och att filter stänger dörren för samtal om porr mellan barn och vuxna. Det kan utgöra en större risk att unga inte kommer till vuxna med frågor kring porr om de vet att samma vuxna installerat ett filter för att hindra dem från att komma i kontakt med porr. 

Istället framhåller filterkritikerna vikten av att föra en ständig dialog med barnen kring ämnet och ett gott och delaktigt föräldraskap.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-