.FILE 2G 3G 4G 5G

Smiley

Ämnen

En smiley är en grafisk symbol som används i digital kommunikation och som är tänkt att uttrycka en känsla. Den består vanligen av en kombination av skrivtecken till exempel : - ) eller av en enklare bild, till exempel i form av ett gult runt ansikte eller ett hjärta.

Även kallat emoji och emotikon eller emoticon

Vad betyder smiley, emotikon och emoji?

Smileys används i digital kommunikation för att uttrycka avsändarens känslor. Genom att lägga exempelvis en glad eller ledsen smiley i ett meddelande hoppas avsändaren att tonen i meddelandet ska framgå tydligare. En smiley behöver, namnet till trots, inte bara vara en glad figur. Begreppet smiley är ett samlingsord för framförallt två varianter av uttryckssymboler: emotikoner och emojis. I vardagligt tal kallas de båda för smileys.

  • Smiley – samlingsbegrepp för uttryckssymboler på internet. Ursprungligen en symbol i form av ett gult runt ansikte. 🙂
  • Emotikon – en kombination av skrivtecken som tillsammans representerar ett ansikte. : - )
  • Emoji – en liten bild som används för att uttrycka känslor och som kan föreställa både ansikten och annat. 😂💩🍇🍻

De textbaserade smileysarna, även kallade emotikon, skapas med hjälp av skrivtecken som kommatecken, parentes, bindestreck och kolon och bildar tillsammans ett ansikte som är tänkt att representera en känsla. I västerländska länder skrivs emotikoner vanligtvis sidledes, från vänster till höger, så att man behöver luta på huvudet för att se ansiktet. I Japan används däremot en annan, men liknande, variant av textbaserade smileys kallade kaomoji.

En emoji är, till skillnad från emotikon, en enkel bild. De används dock på samma vis, genom att försöka uttrycka och tydliggöra känslor i text. Emojier finns i många fler olika varianter än textbaserade smileys och är inte begränsade till ansikten. Bland emojierna finns det till exempel blombuketter, hjärtan, bilar och flaggor. I dagens smartphones finns numera ett eget tangentbord för emojier.

Smileyns uppkomst

Den mest kända varianten av en smiley med ett gult runt ansikte, två ögon och en mun, skapades som en reklambild i början av 1960-talet men fick en bred spridning under 1970-talets hippie-rörelse. Den gula smiley-figuren lever kvar i dagens emojis.

En tidig form av digitala emotikoner kom 1972 när datorsystemet PLATO IV släpptes. Emotikoner fick sedan spridning under 1980-talet i olika datorsammanhang efter att datavetaren Scott Fahlman föreslog symbolen : - ) på ett internetforum, som ett enkelt sätt att markera att det man skrivit vid elektronisk kommunikation skulle uppfattas som ett skämt.

1997 skapades de första emojierna av en japansk mobiltillverkare. Ordet emoji är japanska och är en sammansättning av "bild" och "tecken, bokstav". Skaparen inspirerades av seriekonsten, till exempel manga, som ofta använder enkla symboler för att visa känslor.

På svenska skrivs emotikon med k enligt SAOL, men den engelska varianten emoticon med c används också flitigt. Sedan 2015 finns ordet emoji med i SAOL.

Användning av smileys och emojier

År 2021 använde 92 procent av alla internetanvändare sig av emojier. Den mest använda emojin är en emoji som skrattar så den gråter och på andra plats finns en emoji i form av ett rött hjärta. Enligt organisationen Unicode som standardiserar emojier finns det år 2023 över 3600 olika emojier. Men det betyder inte att alla har tillgång till dem direkt utan det är upp till företag som Apple, Google och Facebook att välja ut vilka emojier som de vill använda i sina tjänster.

I takt med att användningen av smileys och emojier ökat har man också stött på problem i samhället. Jurister har larmat om svårigheter med att tolka emojier i rättegångar eftersom innebörden ofta går isär och är kulturellt betingad. I Sverige är det vanligast att emojier dyker upp i rättsfall rörande olaga hot.

Lär dig mer om smileys

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-