.FILE 2G 3G 4G 5G

Sociala medier

Ämnen

Sociala medier är ett samlingsnamn på webbplatser och appar där innehåll skapas av användarna och där användarna på olika sätt kan interagera med varandra. Exempel på sociala medier är tjänster som Facebook, Tiktok och Instagram men också olika webbforum, bloggar och kommentarsfält. 

Vad är sociala medier?

Sociala medier är en beteckning för webbplatser och appar där människor kan interagera med varandra och bidra med eget innehåll, så kallat användargenererat innehåll. 

Sociala medier har öppnat möjligheten för vem som helst att uttrycka och nå ut med sitt budskap utan att behöva gå genom traditionella kanaler som tidningar, tv och radio, så kallade gatekeepers. 

Till skillnad från traditionella medier där en avsändare (eller källa) förmedlar information till många mottagare innebär sociala medier att många mottagare delar information från många källor. Med utvecklingen av sociala medier har det informationsmonopol som de traditionella medierna tidigare hade brutits.

Vilka sociala medier är populärast i Sverige?

För att ta reda på vilka sociala medier som är populärast i Sverige just nu rekommenderas Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet som varje år ställer frågor till svenskarna om deras internetvanor. 

Användningen av sociala medier är i ständig förändring. Nya tjänster dyker hela tiden upp medan andra försvinner. Under 2010-talet var Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tiktok och Linkedin varit stora i Sverige. 

Vilka sociala medier använder unga?

Vissa sociala medier används främst av yngre människor, exempel på detta är appen Tiktok som blev stor bland unga i Sverige under slutet av 2010-talet och början av 2020-talet. Ett annat exempel är appen Snapchat som kom några år före Tiktok. För att ta reda på vilka sociala medier som är populärast bland unga i Sverige just nu rekommenderas återigen undersökningen Svenskarna och internet som varje år ställer frågor till svenskarna om deras internetvanor.

Sociala medier och företag

Sociala medier används både av privatpersoner, företag och organisationer. För företag har det blivit en allt viktigare kanal både för att nå kunder/målgrupper med marknadsföring men också för att kommunicera med sina målgrupper och bygga relationer. 

Sociala mediers popularitet har gett upphov till nya yrken som redaktörer, innehållsproducenter och strateger för sociala medier.

Sociala medier och influencers

Sociala medier har skapat en ny typ av kändisar och makthavare. Så kallade influencers, eller influerare på svenska, är personer som är bra på att skapa engagemang bland sina följare i sociala medier och kan påverka deras köpbeteenden. 

Influencers kan göra just detta eftersom följarna ser upp till, eller har tillit till personen i fråga. Den här tilliten används idag i allt större utsträckning av varumärken, som självklart vet att våra köp påverkas mer av personer vi upplever oss ha en nära relation till än av annonstavlor. 

Inom marknadsföring kallas det influencer marketing och innebär att ett företag inte riktar sitt reklambudskap direkt till köparna utan istället använder sig av inflytelserika personer, både för att stärka sitt varumärke genom att associeras med dem och samtidigt ge dem en säljkanal till personens följare. 

Sociala medier – kritik

När sociala medier slog igenom på allvar under andra halvan av 00-talet var tongångarna övervägande positiva och många hade förhoppningar om att sociala medier skulle fungera som ett demokratiskt verktyg.

Efterhand har kritiken mot sociala medier och de företag som ligger bakom dem växt. Kritiken har bland annat handlat om hur sociala medier är utvecklade för att få oss att fortsätta och stanna kvar så länge som möjligt i stället för att ägna oss åt (vad som uppfattas som) mer produktiva saker. I undersökningen Svenskarna och internet 2019 svarade till exempel 4 av 10 att tiden de lade på sociala medier inte kändes meningsfull. Stora sociala medie-jättar som Facebook har också kritiserats för brist på transparens kring hur den data vi delar med oss av används och hanteras.

Istället för att se sociala medier som ett demokratiskt verktyg har allt fler börjat oroas över hur sociala medier kan användas för att kontrollera, radikalisera och manipulera människor, bland annat  genom spridande av desinformation. Kritik riktas också mot hur sociala mediers algoritmer är uppbyggda.

Oron till trots har inte någon nedgång i användningen av sociala medier skett när detta skrivs 2021. Här kan du läsa en artikel om varför det är så svårt att sluta med sociala medier.

Utvecklingen av sociala medier – en kort historik

Olika former av sociala medier har funnits i princip lika länge som internet även om det verkligen tog fart och började anta de former de har idag i mitten av 00-talet med Web 2.0, ett samlingsbegrepp för webbsidor och tjänster som bygger på att besökarna är med och deltar på tjänsten till exempel genom att skriva texter, ladda upp bilder eller spela in filmer. 

Nedan kommer några viktiga årtal i utvecklingen av sociala medier, samtliga är hämtade från Internetmuseums utställning om sociala medier. Klicka på länkarna för att läsa mer och komma till utställningen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-