.FILE 2G 3G 4G 5G

Språkmodell

Ämnen

En språkmodell är ett system som genom statistisk analys av liknande texter kan skapa nya texter.

Exempel på tjänster som baseras på en stor språkmodell: Chat GPT, Google Bard, Bing Chat

Språkmodeller används inom artificiell intelligens (AI) för att datorers kommunikation ska efterlikna mänskligt språk. ChatGPT, Google Bard och Bing Chat är alla program som bygger på stora språkmodeller.

Vad är en språkmodell?

En språkmodell är i grunden ett system som genom sannolikhetsfördelningar av sekvenser av ord kan användas för att skapa nya texter baserade på mycket stora textmängder. Enkelt uttryckt är det ett system som fyller i nästa ord eller fras i en mening baserat på statistisk analys av annan text. Ju mer text språkmodellen tränats på desto bättre blir förslagen. I stora språkmodeller kan underlaget vara miljoner texter och programmet som använder modellen kan sedan generera längre texter som artiklar eller hela uppsatser. Tekniken används i samband med AI (artificiell intelligens) för att skapa texter som liknar mänskligt språk.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en av de mest uppmärksammade AI-tjänsterna som baseras på en stor språkmodell. Programmet förutsäger ord och är bra på att imitera mänskligt skrivande. På flera olika språk kan den besvara frågor, föra samtal och skriva längre texter på mycket människoliknande vis. Programmet är utformat som ett chattverktyg och för att använda den behövs inga förkunskaper.

Den första prototypen av ChatGPT lanserades 30 november 2022 och fick snabbt stor uppmärksamhet. Namnet GPT står för "Generative Pre-trained Transformer" vilket syftar till en språkmodell som använder djupinlärning för att automatiskt lära sig och förbättras. Vid lanseringen var ChatGPT tränad på 300 miljarder ord och programmet använder sin stora språkmodell för att försöka räkna ut ett rimligt svar på frågor eller uppmaningar som ställs, men den kan inte själv söka efter fakta och är alltså ingen sökmotor. Även om svaren ChatGPT ger låter mycket självsäkra så ska inget den skriver tolkas som fakta. Den härmar mänskliga texter, men har ingen inbyggd intelligens eller förmåga till källkritik. En av styrkorna hos ChatGPT är just att den är bra på att efterlikna mänskliga samtal.

Utmaningar med språkmodeller och ChatGPT

I samband med att ChatGPT och andra program som bygger på stora språkmodeller lanserats så har även kritik uppkommit. Från skolans värld har det varnats för att studenter kan använda programmen för att fuska när de ska lämna in hemuppgifter och uppsatser. Andra påpekar att alla användare av ChatGPT inte tycks förstå att svaren som ges inte är fakta och att texten till exempel kan innehålla desinformation då språkmodellerna inte kan värdera den text de baserats på.

Experter är överens om att vi bara befinner oss i början av utvecklingen av AI och språkmodeller. I framtiden kommer program som ChatGPT att kunna göra mycket mer och ge ett mer förfinat resultat.

Lär dig mer om språkmodeller

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-