.FILE 2G 3G 4G 5G

Bekräftelsebias

Ämnen

Bekräftelsebias är tendensen vi människor har att leta efter bekräftelse för det vi redan tror på och bortse från information som säger emot vår övertygelse.  

Även kallat: konfirmeringsbias, bekräftelsejävconfirmation bias (engelska)  

Vad är bekräftelsebias? 

Vi människor har en inbyggd vilja att bekräfta vår egen världsbild, vilket gör att vi ständigt övervärderar bekräftande information. Det här innebär att om vi har en bestämd åsikt och får information som talar för den åsikten, då köper vi det ofta rakt av. När informationen istället går emot det vi tycker avfärdar eller ifrågasätter vi och söker fel.   

Bekräftelsebias är ofta relativt enkelt att få syn på även hos sig själv. Fundera till exempel på dina politiska sympatier. Du är troligen betydligt mer benägen att hålla med det parti du sympatiserar med än att ta till dig argument från den motsatta sidan, oavsett vad det handlar om eller hur välunderbyggt det är.  

Ytterligare ett exempel är hur många människor med låg självbild har en tendens att ta fasta på kritik men missa, eller snabbt glömma, beröm.   

Risker med bekräftelsebias   

Tendensen till bekräftelsebias är ofta starkare när det handlar om ämnen som är aktuella och som väcker starka känslor i oss. Några exempel är klimatet, vaccinering och invandring.   

De stora riskerna med bekräftelsebias uppstår när en persons övertygelser är rena fördomar, med svag eller ingen förankring i verkligheten.  Är övertygelsen stark och känslomässig hos personen tenderar hen att inte ta till sig eller bry sig om fakta som pekar i en annan riktning. 

Bekräftelsebias och internet 

Med internet har det blivit enklare att hitta både information och andra personer som bekräftar det man tror på. Både sökmotorer och sociala medier som Facebook presenterar innehåll för oss baserat på vad vi intresserat oss för tidigare vilket kan leda till att vi visas ännu mer innehåll som bekräftar det vi tror på.  

En annan risk med bekräftelsebias är att vi letar efter enkla lösningar på saker som egentligen är komplicerade. Att vi ser saker som antingen svart eller vitt.   

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-