.FILE 2G 3G 4G 5G

Grooming

Ämnen

Grooming betyder att rykta/sköta om på engelska och innebär att en vuxen person tar kontakt med barn i sexuellt syfte online. Ofta handlar det om att på olika sätt manipulera barnet till att skicka bilder, utföra sexuella handlingar framför en webbkamera eller att få till en träff offline.

Även kallat: gromning, child grooming (engelska)

Vad är grooming?

Grooming är benämningen på när en vuxen person tar kontakt med barn i syfte att utnyttja barnet sexuellt; antingen på distans genom att få barnet att till exempel posera framför en webbkamera eller för att stämma träff för att utnyttja barnet sexuellt under ett fysiskt möte.

Även om grooming i någon bemärkelse alltid funnits har internet gjort det mycket enklare för förövare att komma i kontakt med barn. När begreppet används syftar det därför oftast på att vuxna tar kontakt med barn och unga på internet. Ofta sker det i spel, sociala medier, forum och chattar.

Internet har gjort det enklare för de som groomar att vara anonyma. Förövarna utger sig ofta för att vara någon annan, exempelvis en jämnårig. Att på det här sättet använda sig av falsk identitet online kallas för catfishing. Det begreppet innefattar dock inte enbart personer som gör det i syfte att grooma en minderårig.

Grooming i det svenska språket – betydelser

Det engelska ordet grooming betyder i sin ursprungsform att rykta/sköta om. På svenska används även stavningen gromning. Denna försvenskade variant på det engelska ordet grooming används ofta av offentliga institutioner och media. I den här texten förekommer båda stavningarna.

Ordet grooming/gromning etablerades i svenskan på slutet av 1900-talet som ett uttryck för manlig skönhetsvård, skägg- och hårskötsel. Inte långt senare började ordet också att användas för att beskriva handlingen där vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte.

De som gromar ett barn kallas för gromare på svenska eller groomer på engelska.

Hur känner man igen grooming?

Grooming börjar ofta med att gärningsmannen skapar förtroende hos barnet genom att berömma och smickra.

Allt eftersom kontakten fördjupas kan gromaren samla på sig mer personlig information om barnet, till exempel vart hen bor eller går i skolan. När det sker på nätet handlar det ofta om att först skapa ett förtroende för att sedan utnyttja det till att få barnet att skicka bilder, utföra sexuella handlingar framför en webbkamera eller få till en träff offline.

Förövarna använder sig av i huvudsak två olika tillvägagångssätt. Antingen försöker de muta sig till bilder och klipp av sexuell karaktär. Det kan till exempel handla om att betala för något eftertraktat i ett spel eller om ett löfte att ge barnet pengar.

Det andra tillvägagångssättet är att förövaren hotar barnen för att få dem att göra som hen vill. Hot kan till exempel användas när barnet redan skickat bilder men av olika anledningar inte vill skicka mer. Då kan förövaren hota med att skicka en bild till barnets mamma och pappa, eller barnen på samma skola, och på så sätt tvinga barnet till att göra det gromaren vill.

Vad är straffet för grooming?

Gromning har varit ett brott i Sverige sedan 2009 och uttrycks i lagen som att ta kontakt med ett barn under 15 år i sexuellt syfte. Lagtexten finns i brottsbalken, sjätte kapitlet, paragraf 10a och paragraf 14.

Det är alltså olagligt för en vuxen att stämma träff med barn i sexuellt syfte, detta även om träffen sedan aldrig äger rum. Straffet för grooming är böter eller fängelse i högst två år.

Det finns också flera andra internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn som en förövare som ägnar sig åt groomning kan fällas för, så som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

Straffet för utnyttjande av barn för sexuell posering är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan den skyldige dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Hur vanligt är grooming?

I en undersökning Brottsförebyggande rådet genomförde 2007 uppgav 30 procent av femtonåringarna att de under det senaste året varit med om någon form av sexuell kontakt från en tidigare obekant person som de antingen trodde eller visste var en vuxen.

Sedan lagen mot grooming trädde i kraft 2009 anmäls varje år hundratals fall. Mellan 2019 och 2020 ökade antalet anmälningar med 60 procent. Men troligen är fallen som anmäls endast toppen av ett isberg, mörkertalet bedöms stort.

Hur pratar man med sitt barn om gromning?

Det är viktigt att prata med barn om sexuella övergrepp på nätet även om det kan kännas svårt. Det är till exempel bra att tidigt prata med barn om kroppslig integritet och gränser; att man alltid har rätt att säga nej och det är alltid okej att berätta för en vuxen om något inte känns bra. Fler tips på hur du kan prata med dina barn om grooming får du i den här artikeln på Internetkunskap.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-