.FILE 2G 3G 4G 5G

Sharenting

Ämnen

Sharenting är ett begrepp som beskriver när föräldrar eller andra vårdnadshavare sprider bilder, filmer eller annat material om sitt barn på internet och i sociala medier.

Vad är sharenting?

Sharenting är ett begrepp som beskriver när vårdnadshavare sprider bilder, filmer eller annat material om sitt barn på internet och i sociala medier. Begreppet är en sammanslagning av de engelska orden "sharing" (delande) och "parenting" (föräldraskap). Fenomenet har ökat i takt med att sociala medier blivit allt mer populärt.

Fenomenet sharenting har gett upphov till debatt och kritiker menar att delandet av bilder inverkar negativt på barns rätt till privatliv och integritet, att bilder på internet kan spridas bortom barnet och föräldrarnas kontroll samt att barnet sällan får möjlighet att själv bestämma om materialet bör publiceras eller inte. På internet kan en bild lätt sparas ned, kopieras och spridas vidare. Det gör det svårt eller rentav omöjligt att ta bort en bild från nätet på ett helt säkert sätt.

En tumregel som vårdnadshavare rekommenderas hålla sig till är att aldrig publicera bilder som riskerar att förlöjliga barnet. Man bör fundera över om bilden integritetskränkande på något sätt och vilken information den innehåller.

Vad säger lagstiftningen?

Beroende på lagstiftningen i olika länder kan det vara olagligt att dela bilder av sitt barn på internet. I Sverige gäller yttrandefrihet i stor omfattning vilket innebär att föräldrar nästan alltid har rätt att dela bilder. Det finns dock tillfällen där yttrandefriheten begränsas till förmån för den personliga integriteten. Om innehållet som sprids är känsligt och innehåller privat information om barnet, eller om spridningen medför allvarlig skada för barnet, kan spridningen vara olaglig. De svenska lagar och bestämmelser som kan tangera sharenting är barnkonventionen, föräldrabalken, förtal, förolämpning, olaga integritetsintrång, ofredande och dataskyddsförordningen.

Kommersiell sharenting

Kommersiell sharenting innebär att någon delar innehåll på sitt barn i ekonomiskt syfte. Kommersiell sharenting förekommer till exempel när en influencer använder sitt barn för att marknadsföra produkter eller på andra vis skapa innehåll på sociala medier inom ramen för sin yrkesroll.

Om ett barn aktivt medverkar i att marknadsföra en produkt i sin förälders sociala mediekanaler kan barnet i vissa fall anses utföra ett arbete i lagens mening och omfattas därför av den lagstiftning som gäller för arbetstagare. Bilder som tagits i ett vardagligt sammanhang anses dock inte per automatik vara arbete bara för att bilderna sedan sprids i kommersiellt syfte.

Vårdnadshavare, till exempel influencers, som sprider information i kommersiellt syfte uppmanas att fundera på om publiceringen är förenlig med lag och vara noggrann med att publiceringen skett i samråd med barnet.

Vad tycker barnen?

En svensk studie från Uppsala universitet visade att barn i åldern 4–15 år vill att vuxna frågar innan de postar bilder av dem på sociala medier och att svaret respekteras. Ett resultat som stack ut var att de yngsta barnen tycker mycket sämre om att bli fotograferade utan att först bli tillfrågade än de lite äldre i undersökningen. Generellt ansåg barnen att det är viktigt att de får vara med och bestämma om information som gäller dem.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-