.FILE 2G 3G 4G 5G

Cyberattack

Ämnen

Även kallat cyberangrepp, it-attack och cyberkrig

En cyberattack är en allmän beteckning på attacker mot staters, företags och andra it-system med syfte att skapa problem. Attacken kan vara ett dataintrång, en överbelastningsattack eller andra former av sabotage och målet kan vara allt från en privatpersons dator till försök att förstöra hela nationers infrastruktur. Målet med en cyberattack är att förstöra datorsystem eller att stjäla information.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack är ett samlingsord för skadliga attacker mot olika sorters it-system. Två vanliga tillvägagångssätt är dataintrång och överbelastningsattacker. Angriparna kan attackera såväl privatpersoner som företag och hela nationer. Vanligen brukar begreppet cyberattack dock syfta till större attacker som påverkar många människor. Målet med en cyberattack är att förstöra datorsystem eller att stjäla information. De som genomför cyberattacker kallas för hackare.

En formell beskrivning från Europaparlamentet lyder "cyberattacker är missbruk av information genom att: stjäla, förstöra eller avslöja med mål att störa eller förstöra datorsystem och nätverk." På nationell nivå anses de områden som löper störst risk för cyberattacker vara till exempel transport, energi, hälsovård, telekommunikation, bankväsende och försvar eftersom de är starkt beroende av nätverk och informationssystem. Dessa sektorer är därför i hög grad beroende av stark cybersäkerhet.

Konsekvenserna av en cyberattack kan bli omfattande. Till exempel stängde en hackerattack med utpressningstrojaner ner större delen av Irlands hälsovårdstjänster i flera timmar i maj 2021, vilket fick konsekvenser i flera veckor efteråt. I Sverige fick en it-attack mot en leverantör till Coop i juli 2021 deras kassasystem att haverera och majoriteten av butikerna i Sverige fick stänga under flera dagar. I december 2022 slogs stora delar av Kalix kommuns it-system ut i en så kallad ransomware-attack där hackare krävde en lösensumma för att låsa upp systemet igen. Bland annat slutade kommunens mejlfunktion att fungera, de kunde inte längre betala sina fakturor och hemtjänsten kom inte åt journaler och medicinlistor. Attacken fick Kalix kommun att sedan satsa flera miljoner på it-säkerhet.

Olika sorters cyberattacker

Ett dataintrång innebär att någon olagligen försöker få tillgång till en dator eller ett datorsystem i syfte att orsaka skada genom att blockera tjänster, stjäla eller förstöra information, eller kryptera information i utpressningssyfte. För privatpersoner kan det till exempel handla om att deras konton på sociala medier kapas medan det hos företag och myndigheter är vanligt att det handlar om intrång där någon försöker stjäla information. I maj 2023 larmade polisen i Sverige om att en leverantör av det ansökningsystem som polisen använder sig av utsatts för ett dataintrång och att de misstänkte att personuppgifter om vilka som sökt jobb hos polisen hade läckt.

En överbelastningsattack, eller DDOS-attack, hör till de vanligaste cyberattackerna. Det innebär att angriparna försöker överbelasta ett nätverk eller tjänsts resurser genom att översvämma en webbplats med stora mängder felaktig trafik. Detta leder till att webbplatsen fungerar dåligt och att riktiga användare inte kommer fram. Så småningom brukar tjänsten behöva tas offline helt och hållet.

Cyberkrig

I samband med krig och konflikter är det inte ovanligt att antalet cyberattacker ökar. Man brukar använda begreppet cyberkrig när aktivister och statskontrollerade hackers slår till mot fientliga digitala mål. Under kriget i Ukraina engagerade sig hackernätverket Anonymous och inhemska ukrainska cyberarméer för Ukrainas sak samtidigt som ryska cyberangrepp riktades både mot Ukraina och mot västländer som på olika sätt stött Ukraina.

Lär dig mer om cyberattacker

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-