.FILE 2G 3G 4G 5G

Källkritik

Ämnen

Källkritik är en metod för att systematiskt granska källor och bedöma deras trovärdighet. Den traditionella källkritiken som har sitt ursprung i historieforskningen är en utgångspunkt vid granskning av information. Men i den uppkopplade världen behöver perspektivet breddas.  

Vad är källkritik? 

Källkritik är en vetenskaplig metod för att bedöma hur trovärdig information från en källa är. Källkritik handlar om att lära sig att skilja sant från falskt, att avgöra vad som är trovärdigt, och att vara medveten om att olika avsändare har olika syften. 

Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: skriftliga, muntliga och materiella. Exempel på källor kan vara allt från tidningsartiklar, mejl, Youtubefilmer, kassakvitton eller arkeologiska fynd.  

Olika typer av källor

Källor värderas enligt en hierarkisk ordning: 

  • Primärkälla. En primärkälla har inte filtreras genom en tolkning eller utvärdering. Enkelt uttryck kan man säga att en primärkälla är den första publiceringen av ett resultat. Sekundärkälla. Med sekundärkälla menas att den återger något som den ursprungliga källan förmedlat. 
  • Tredjepartskälla. En tredjepartskälla återger det som en sekundärkälla har meddelat. 

Källkritikens kriterier för att bedöma en källa

När man använder den källkritiska metoden bedömer man en källa utifrån följande kriterier: 

  • Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara.  
  • Närhet. Tillkom källan vid samma tid som den beskriver eller är den skapad senare. Ofta gäller att ju närmre i tid, desto mer trolig. 
  • Beroende. Ger källan förstahandsinformation eller bygger den vidare på andra källor?  
  • Tendens. I vilket syfte har källan skapat. Är den saklig och neutral eller partisk och vinklad? 

Källkritik på nätet

Det kan vara svårt att värdera källor på internet eftersom mängden tillgänglig information är enorm och dessutom i ständig förändring. Här krävs delvis nya färdigheter för att granska källor.  

När du värderar källor på internet behöver du utöver traditionell källkritik ha kunskaper om olika medieformer, hur olika tjänster fungerar och hur information publiceras. Det är även viktigt att vara medveten om att digitala bilder och filmer enkelt kan manipuleras.  

Det är dessutom viktigt att ha en grundläggande kunskap om sökkritik - hur sökmotorer fungerar och varför du får upp just de förslag du får i en sökmotor.   

Till skillnad mot tryckta medier, som är statiska, så är allt på internet föränderligt. Källor dyker upp, etableras och försvinner. Information ändras för att ersättas av nya fakta. Dessutom finns det många som aktivt jobbar med att sprida desinformation – alltså uppgifter som är falska eller delvis falska.   

Varför ska du bry dig om källkritik?

Här är tre anledningar till varför det är viktigt att vara källkritisk:

  1. Du vill inte bli lurad.
  2. Du vill inte (oavsiktligt) lura någon annan genom att till exempel dela något som är felaktigt.
  3. Du vill inte bli någon annans spelbricka genom att ovetandes driva någon annans agenda.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-