.FILE 2G 3G 4G 5G

Digital kompetens

Ämnen

Digital kompetens är  de färdigheter, kunskaper och attityder som behövs för att kunna använda digitala tjänster och vara fullt delaktig i ett digitaliserat  samhälle. 

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens är ett begrepp som bland annat innefattar en förståelse för digitaliseringen och hur den påverkar samhället samt kunskap om hur du använder och drar nytta av digitala verktyg.

Digital kompetens behövs för att kunna använda digitala tjänster, lösa problem, kommunicera, hantera information och för att kunna samarbeta. Digital kompetens är också viktigt för att kunna skapa och dela digitalt innehåll effektivt, säkert, kritiskt, kreativt och etiskt. 

Att ha grundläggande digital kompetens är i dag i det närmaste en förutsättning för att vara fullt delaktig i samhället och en allt viktigare del i arbetslivet. 

Förutom förståelse för – och användningen av – digitala verktyg innefattar begreppet digital kompetens också att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Här ingår till exempel kunskap i källkritik och sökkritik samt grundläggande förståelse för programmering och algoritmer

En exakt definition eller betydelse av begreppet digital kompetens går inte att formulera. Detta eftersom vad det innebär att vara digitalt kompetent hela tiden ändras i takt med att digitaliseringen utvecklas och går framåt. 

Webbplatsen du just nu besöker – Internetkunskap – är en satsning på att öka den digitala kompetensen i Sverige. 

EU:s ramverk för digital kompetens

EU har tagit fram ett ramverk för digital kompetens för att definiera vad medborgarna i unionen behöver kunna för att vara delaktiga i ett digitaliserat samhälle. Begreppet digital kompetens delas i ramverket in i följande fem huvudgrupper:

  1. Informations- och datorkunnighet.
  2. Kommunikation och samarbete.
  3. Skapande av digitalt innehåll.
  4. Säkerhet
  5. Problemlösning. 

Digital kompetens för lärare och elever i skola och förskola

Sedan 2018 är digital kompetens inskrivet i läroplanen (Lgr11) för grundskolan och ingår som en viktig del i de flesta skolämnen. 

På Internetstiftelsens öppna digitala lärresurs Digitala lektioner finns fria lektioner i digital kompetens för hela grundskolan. Det finns bland annat  lektioner om källkritik, programmering, algoritmer och digitalisering. Även Skolverket erbjuder fler bra resurser för lärare som ska undervisa i digital kompetens. 

Lär dig mer om digital kompetens

EU:s ramverk för digital kompetens

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Varje månad får du kunskap och tips från Internetstiftelsen som gör det digitala livet enklare. Poddar, artiklar och tips om föreläsningar. Mer kunskap helt enkelt!

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
false
-