Telefonbedrägeri

Här får du hjälp om du har utsatts för, eller misstänker att du har blivit utsatt för telefonbedrägeri eller bluffsamtal.

Telefonbedrägeri kan delas in i två olika typer. Den ena kallas Vishing (Voice Phishing) och leder ofta till att den utsatta lämnar ifrån sig personlig information, eller luras av bedragare att logga in på till exempel sin internetbank. Den andra typen av telefonbedrägeri går ut på att få offret att ingå avtal; via muntlig inspelning, utskickat avtal för digital signering eller avtal som skickas ut med post och ska skrivas under.

Om du drabbats är det alltid viktigt att analysera vad som skett; vilka uppgifter som du kan ha lämnat ut och var du släppt in bedragaren. Denna information är viktig att uppge när du sedan har kontakt med bank och myndigheter vid anmälan, och kan vara avgörande för att stoppa eller spärra pågående bedrägeriförsök.