• Artikel
  2 min läsning

  Streaming

  Streaming innebär att i realtid spela upp video- och ljudfiler på dator eller mobiltelefon. Innehållet överförs digitalt över ett nätverk, ofta internet.

 • Artikel
  2 min läsning

  Olaga integritetsintrång

  Olaga integritetsintrång är ett brott som innebär att en person sprider känsliga bilder, filmer eller andra uppgifter om någon annan.

 • Artikel
  2 min läsning

  IP-adress

  En IP-adress är en unik adress som används när datorer ska kommunicera med varandra över internet.

 • Artikel
  2 min läsning

  Tvåfaktorsautentisering

  Tvåfaktorsautentisering är en inloggning som sker i två steg med två olika faktorer och som ökar säkerheten på dina inlogg.

 • Artikel
  2 min läsning

  Toppdomän

  En toppdomän är bokstäverna efter den sista punkten i ett domännamn, till exempel .se eller .com.

 • Artikel
  1 min läsning

  Mjukvara

  Mjukvara är benämningen på alla de program som används i en dator för att utföra en specifik uppgift.

 • Artikel
  3 min läsning

  Molntjänst

  En molntjänst är en it-tjänst som tillhandahålls över internet. Det kan till exempelvis vara lagring och möjlighet att dela materialet med andra över internet.

 • Artikel
  2 min läsning

  Lösenordshanterare

  En lösenordshanterare är ett program till datorn eller mobilen som både lagrar lösenord, så att du slipper memorera, och hjälper dig att skapa nya.

 • Artikel
  2 min läsning

  IRL

  IRL är en förkortning för “In real life” – i verkliga livet. Förkortningen IRL syftar ofta på en persons identitet och liv utanför internet.

 • Artikel
  2 min läsning

  Trojan

  En trojan är den vanligaste formen av skadlig kod som din dator eller mobiltelefon kan infekteras av.